Koek & Zopie traint en begeleidt zorgmedewerkers, zodat het werkplezier behouden wordt.

Zorgorganisaties & medewerkers

Werken in de zorg met plezier

Het verzuim en verloop in de zorg neemt al jaren toe. De druk op de zorgmedewerkers stijgt. Daardoor kunnen ze het gevoel hebben dat zij tekort schieten, zelfs al doen ze alles wat ze kunnen. Ze kunnen de zorg niet uitvoeren volgens hun visie van wat goede zorg is. Dit geeft morele stress. Morele veerkracht is nodig om hier het hoofd aan te bieden, zo kunnen medewerkers langer met plezier in de zorg werken.

Gezond

Koek & Zopie is voor zorgorganisaties, die willen investeren in de gezondheid en het behoud van hun personeel.

Bevlogen

Koek & Zopie is voor individuele medewerkers in de zorg, die zichzelf persoonlijke ontwikkeling gunnen gericht op morele veerkracht en plezier in je werk.

Duurzaam

Koek & Zopie biedt verschillende programma onderdelen aan, allen gericht op het verhogen van morele veerkracht. Samen zorgen zij voor een duurzaam resultaat.

Aanbod

Iedereen ervaart morele stress, dat toont hoe betrokken je bent als mens in je zorg.  Hoe veerkrachtig je bent bepaalt of je er last van hebt of niet. Daarom is het zo belangrijk om de focus op de morele veerkracht te leggen. Morele stress zal altijd blijven bestaan in de zorg, de werkdruk neemt alleen maar toe door onder andere het oplopend personeelstekort en de complexiteit van de zorg. Wacht niet totdat je klachten krijgt als gevolg van morele stress, maar zorg preventief dat je moreel veerkrachtig bent.

Training

In deze training staat oefenen, delen, bespreken, (h)erkennen centraal.

Door middel van verschillende oefeningen ga je ontdekken wat morele stress is en je reactie daarop (h)erkennen. Aan het eind van de training heb je handvatten gekregen hoe je je veerkracht kan verhogen rondom situaties die morele stress kunnen veroorzaken. En zelfs hoe je morele stress kan gebruiken voor meer plezier in je werk en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Deze training is door de V&VN geaccrediteerd voor 4 punten.

Intervisie

Weten wat je kan doen is iets anders dan het echt gaan doen.

Tijdens deze bijeenkomsten oefen je in een veilige omgeving met nieuw gedrag en ga je bespreken hoe het oefenen met nieuwe gedrag is gegaan, gericht op het verhogen van je veerkracht. In een vaste groep kom je een aantal keer samen.
Herkennen, delen, luisteren, oefenen, vertellen, leren, ervaren en groeien.
Dat is de meerwaarde van intervisie.

Begeleiding

Wat heb jij nog nodig om te groeien in je veerkracht?

Nee leren zeggen, keuzes maken die passen bij jou, minder streng zijn voor jezelf, gevoelens durven uiten, hulp vragen, fouten maken mag, waardering voelen, plezier in je werk, rust in je hoofd… Dit soort dingen heb je nodig om veerkracht te behouden/te verkrijgen. Waar het voor de één heel makkelijk is om bv. nee te zeggen, kan de ander daar veel moeite mee hebben. Tijdens 1 op 1 gesprekken gaan we toewerken naar je gestelde doel.

Coach & Trainer

Hanneke Langenberg

Nadat ik een opleiding tot professioneel coach heb doorlopen, waarin persoonlijke ontwikkeling een grote rol speelde, kwam ik erachter dat mijn stress vooral kwam omdat ik mijn werk niet kon uitvoeren volgens mijn waarden en visie van goede zorg. Dat komt vaker voor, meer zorgmedewerkers hebben daar last van. Het had zelfs een naam: morele stress.

.