Waarom

Koek & Zopie

Morele stress

Werken in de zorg is prachtig het geeft veel voldoening, je kan echt iets betekenen voor mensen als ze op hun kwetsbaarst zijn. Het is werk om trots op te zijn. Het is het mooiste vak, maar ook het ingrijpendste vak. Je maakt in je loopbaan meerdere dingen mee die de meeste mensen in hun heel leven niet meemaken. Je bent ervoor opgeleid, je weet hoe je moet handelen, dat geeft vertrouwen en een goed gevoel, ondanks dat een situatie heel heftig kan zijn.
trots als een pauwKoek en Zopie website

Intens is het dan ook als je je werk door interne of externe factoren niet meer kan uitvoeren op de manier die jij goed vindt, wat jij belangrijk vindt, hoe jij het hebt geleerd, waar jij je voldoening uithaalt. Dat geeft stress, Morele stress, de eerste paar keer raakt je dat misschien nog niet zo, maar als het aan blijft houden voel je steeds meer de stress naar boven komen. Je denkt: op deze manier vind ik mijn werk niet meer leuk, hier wil ik niet voor staan, dit kan veel beter en je bent niet meer trots op jezelf en op je werk.

Chronische en/of intense morele stress heeft effect op fysiek, emotioneel, gedragsmatig en spiritueel vlak.

Symptomen en uitingsvorm

 • Fysiek

  • Vermoeidheid
  • (fysieke) uitputting
  • Slaapproblemen
  • Hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, buikpijn…
 • Gedragsmatig

  • Vermijdingsdrang, afstand nemen van de zorgsituatie(s)
  • Apathie
  • Turnover (de organisatie, het beroep verlaten)
  • Emotioneel afreageren (agressie, kort lontje)
  • Gejaagdheid, onrust
 • Emotioneel

  • Frustratie, woede
  • Schaamte
  • Angst
  • Depressieve gevoelens
  • Burn-out symptomen (emotionele uitputting, cynisme, verminderd gevoel van bekwaamheid)
 • Spiritueel

  • Verlies van betekenis
  • Verlies van zingeving
Bron: www.morelestress.be, Europees Sociaal Fonds en onderzoeksgroep Ethiek in de zorg van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)
Werkdruk

Verzuim en verloop

De werkdruk blijft stijgen in de zorg. Recent onderzoek* wijst uit dat het verzuim en verloop wederom gestegen is.
Morele stress speelt een grote rol in het verzuim en verloop.
Wat is nodig:
- Bewustwording
- Bespreken van morele stress
- Openheid stimuleren
- Handvaten/vaardigheden leren om beter om te kunnen gaan met deze specifieke vorm van stress.
* Jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019 van adviesbureau EY.

Verantwoordelijkheid
Morele stress is onvermijdelijk, iedereen krijgt ermee te maken. De aan- of afwezigheid van morele veerkracht heeft invloed op het effect dat het op je heeft. Zorgorganisaties hebben de verantwoordelijkheid hier aandacht aan te besteden. Zorgmedewerkers zullen zich gehoord voelen, meer zelfvertrouwen krijgen en gelukkiger worden. Dat uit zich in meer motivatie, meer kwaliteit gericht werken en meer betrokkenheid bij de organisatie. En zo automatisch tot minder verzuim en verloop.

Morele veerkracht

Hoe medewerkers omgaan met morele stress is niet eenzijdig, maar heel persoonsafhankelijk. Om die reden is er niet één pasklaar antwoord dat alles oplost. Wel kan morele veerkracht van teams en zorgmedewerkers voor een deel “getraind” worden, zelfs al is de ene medewerker veerkrachtiger dan de ander en gaat elke medewerker anders om met morele stress.

Uit onderzoek zijn een zestal hulpbronnen naar boven gekomen die bijdragen aan de morele veerkracht. Deze zijn samengevat in het morele veerkrachthuis.

huisiets

Het fundament van het huis bestaat uit het draagvlak voor aandacht voor morele stress en morele veerkracht vanuit de organisatie. Daarop zijn zes kamers gebouwd. Deze bestaan uit hulpbronnen. De hulpbronnen stellen zorgmedewerkers in staat op een adequate manier morele stress te hanteren en morele veerkracht te ontwikkelen.
Het morele veerkrachthuis vormt het kader waarop de aangeboden training, intervisie en persoonlijke begeleiding zijn gebaseerd.

Bron: www.morelestress.be, Europees Sociaal Fonds en onderzoeksgroep Ethiek in de zorg van de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST)

Bekijk hier mijn aanbod